Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Wykaz upoważnień do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • M.12 – elektromechanik pojazdów samochodowych – diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • E.07 – elektryk – montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • E.08 – elektryk – montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 • A.12 – krawiec – wykonywanie usług krawieckich
 • M.17 – mechanik monter maszyn i urządzeń – montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • M.18 – mechanik pojazdów samochodowych – diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • E.03 – monter mechatronik – montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.04 – monter mechatronik – użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • B.5 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – montaż systemów suchej zabudowy
 • B.6 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wykonywanie robót malarsko tapicerskich
 • B.7 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – wykonywanie robót posadzkarsko okładzinowych
 • B.18 – murarz tynkarz – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • M.19 – operator obrabiarek skrawających (CNC) – użytkowanie obrabiarek skrawających
 • A.18 – sprzedawca – prowadzenie sprzedaży
 • A.71 – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • A.22 – Prowadzenie działalności handlowej
 • A.28 – Organizacja i nadzorowanie transportu
 • A.29 – Obsługa klientów i kontrahentów