20 stycznia 2020 roku odbyła się II konferencja podsumowująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Projekt trwał od września 2018 roku do stycznia roku 2020 a […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Energetyki Cieplnej, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zaoferowało młodzieży naukę zawodu – instalator urządzeń sanitarnych. Miejskie spółki odczuwają brak fachowców w tej dziedzinie, dlatego liczą, że wśród kursantów znajdą nowych pracowników. Szczegóły na naszym FB

CZYTAJ WIĘCEJ →

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” to tytuł projektu programu ERASMUS+ , którego realizację rozpoczęło Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach dla swoich uczniów w latach 2019 – 2021. W jego ramach w dniach 17 -30.11.2019r   na zagranicznych praktykach zawodowych w Hannowerze stolicy niemieckiego kraju związkowego Niedersachsen(Dolna Saksonia) przebywało16 uczniów w zawodzie elektromechanik pojazdów […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zakończono realizację projektu Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące, które otworzyła dyrektor CKZ, Pani Małgorzata Urban, witając […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Kongres Edukacji Przyszłości, odbył się 22 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Ogólnym celem Kongresu było podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. W ramach Kongresu przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk, cenne […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Od 12 do 25 maja 2019 roku starachowicka młodzież wzięła udział w projekcie „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia”. Do projektu przystąpiło osiemnaścioro uczniów realizujących zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego na kierunku technik budownictwa oraz technik pojazdów samochodowych. Dwutygodniowy staż umożliwił nam podniesienie swoich kompetencji […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

W piątek 31 maja jak co roku w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się już VI Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej współorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Tegoroczny Turniej objęty był patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Starosty Starachowickiego, Okręgowego Inspektora Pracy. Sponsorem nagród była między innymi firma MAN BUS sp. z o.o. oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

W ramach realizacji projektu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła- CKP Pracodawca” odbył się w dniach 8-10 kwietnia 2019 r. Kurs Kelnerski I  stopnia.  W kursie uczestniczyła grupa 15 uczniów z klasy II b (zawód technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz 2 nauczycieli. Kurs odbywał się w Bursie szkolnej a prowadzili go trenerzy z Krakowskiej Szkoły Restauratorów. Szkolenie opierało się głównie na ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy zdobyli profesjonalną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania restauracji, przygotowania stanowiska […]

CZYTAJ WIĘCEJ →