Do 31 marca 2020 r. można składać deklaracje na sesję czerwiec – lipiec 2020, dotyczy to osób które nie zdały danej kwalifikacji. Wzór deklaracji znajduje się na poniżej. Prosimy o wypełnienie i przesłanie jej na nasz adres e-mail centrum@ckp.starachowice.pl, a następnie w późniejszym terminie dostarczenie oryginału deklaracji osobiście. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Zintegrowany System Kwalifikacji był tematem seminarium zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach dla przedsiębiorców i nauczycieli zawodu. Prelegentkami były przedstawicielki Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, z którym Centrum podpisało umowę o współpracy. Zintegrowany System Kwalifikacji został wprowadzony ustawą z 2015 roku w celu uporządkowania umiejętności uznawanych na polskim rynku pracy. W efekcie różne kwalifikacje […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Szanowni Państwo, Od stycznia mamy przyjemność współpracować z dwójką doradców metodycznych ŚCDN – p. Anną Wójcik i p. Renata Pelą. Oferta CKZ wzbogaci się o nowe formy doskonalenia. Organizujemy spotkania szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych. Zapraszamy […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

20 stycznia 2020 roku odbyła się II konferencja podsumowująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKZ – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”, którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Projekt trwał od września 2018 roku do stycznia roku 2020 a […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Energetyki Cieplnej, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zaoferowało młodzieży naukę zawodu – instalator urządzeń sanitarnych. Miejskie spółki odczuwają brak fachowców w tej dziedzinie, dlatego liczą, że wśród kursantów znajdą nowych pracowników. Szczegóły na naszym FB

CZYTAJ WIĘCEJ →

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” to tytuł projektu programu ERASMUS+ , którego realizację rozpoczęło Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach dla swoich uczniów w latach 2019 – 2021. W jego ramach w dniach 17 -30.11.2019r   na zagranicznych praktykach zawodowych w Hannowerze stolicy niemieckiego kraju związkowego Niedersachsen(Dolna Saksonia) przebywało16 uczniów w zawodzie elektromechanik pojazdów […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zakończono realizację projektu Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące, które otworzyła dyrektor CKZ, Pani Małgorzata Urban, witając […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Kongres Edukacji Przyszłości, odbył się 22 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Ogólnym celem Kongresu było podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. W ramach Kongresu przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk, cenne […]

CZYTAJ WIĘCEJ →